... ففروا الی الله

زندگی = زنده + بندگی

... ففروا الی الله

زندگی = زنده + بندگی

شیطان

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۰۸ ق.ظ

به نام خالق هستی

دوستان بنده فعلا مشغله ای برام بوجو آمده که موقتا وقت نوشتن مطالب را ندارم لذافعلا سعی کردم از مطالب آماده و برگرفته ار تلگرام کمک بگیرم...


📢📢 دلیل عقلی و نقلی (قرآنی) زن و بچه داشتن ابلیس:

📚دلیل نقلی
🔸 آیه 50 سوره کهف است که می فرماید "آیا شیطان و فرزندان او را اولیا و دوست و سرپرست خود قرار می دهید حال آنکه آنها دشمن شمایند ؟!"

📚دلیل عقلی :

🔸با توجه به اینکه شیطان از اجنه هست و اجنه نیز زاد و ولد دارند لذا شیطان نیز جهت ازدیاد نسلش ناچار از زن و زاد و ولد است.

🌑☀️🌑☀️🌑☀️🌑☀️

❄️🔥❄️ اسامی برخی فرزندان ابلیس :

📚در برخی کتب اسامی فرزندان شیطان ذکر شده :

🔹تمریح

🔹وهار

🔹قفندر

🔹اعور

🔹زوال

🔹خناس

🔹ثبور

🔹ابیض

🔹داسم

🔹لاقیس

🔹مطرش

🔹هفاف
و ....

🔰🍁🔰🍁🔷🍁🔰🍁

💎🔸💎 اولاد ابلیس هرکدام دارای ماموریت و وظیفه ای خاص از جانب شیطانند:
🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨

🌓ابیض : مامور غضب و خشم است که وظیفه دارد مردم را به خشم آورد

🌓 وهار : شیطانی که وظیفه دارد مومنین را در خواب اذیت نموده و موجب اندوهشان شود

🌓 قفندر : وظیفه دارد کسانی را که زیاد مایل به موسیقی هستند و آلات موسیقی می نوازند ؛ غیرت را از ایشان رایل کند

🌓 رکتبور : موکل و موظف بر بازار هاست اهل کسب را ترغیب به قسم دروغ و تعریف بیجا از متاع و کالای خود برای مردم می کند .

🌓 لاقیس : وی از دختران شیطان و موکل ایجاد وسوسه در دل آدمی در طهارت و نماز و موظف بر مساحقه زنان است

🌓 هفاف : او مامور آزار و وسوسه آدمی در بیابان هاست .

🌓 ثبور یا ثبر : موکل تحریک صاحبان عزا برای صدمه زدن بخودشان است .

💠☘💠☘💠☘💠☘💠

🌓 اعور : موکل تحریک و تهییج شهوات برای زناست

🌓 داسم : موکل غافل نمودن آدمی برای وکر نکردن نام خدا هنگام ورود بخانه و خوردن غذاست .

🌓 مطرش : موکل جعل اخبار و شایع ساختن آن توسط آدمی است

🌓 تمریح : موکل وسوسه مردم برای گمراهیست

🌓 قزح : امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند به رنگین کمان قوس قزح نگویید چرا که قرح نام شیطانی است و بجای آن قوس الله و قوس الرحمن بگویید .

🌓 زوال : موکل بر ابنه نمودن مردان و پسران است و در ایجاد آن وسوسه و مشارکت می نماید .

🌓 مذهب : که به صورتهای مختلف در آمده و وسوسه می کند الا به تمثال نبی اکرم و معصومین (ع) .

🌓 خنزب : مامور ایزال توجه و حضور قلب از نمازگزار است .