... ففروا الی الله

زندگی = زنده + بندگی

... ففروا الی الله

زندگی = زنده + بندگی

به نام خدا

باسلام وخداقوت خدمت شمادوستان وبازدیدکنندگان عزیز

 

مطالعه کنندگان عزیز به شما توصیه میکنم حتما مطالب انتشارشده را باجدیت بخوانید ودرآن متفکر شوید...مطالب سعی شده مفید وارزشمند بارگذاری شود...این مطالب زحمت ساعتها تحقیق وتفکر دوستان میباشد که صرفابرای فی سبیل للله دراین فعالیت قدم گذاشته اند...مطالب را بخوانید وسپس به منابع کاملتر مراجعه فرمایید...

 درضمن تاجاییکه امکانش هست نظرات خودرا برای ما بگذارید تاما بتوانیم باب میل شما مطالب را درج کنیم

مدیریت سایت وجمعی ازاساتید...