سیر الی الله...

...زندگی...=زنده+بندگی

...زندگی...=زنده+بندگی

اللهم عجل لولیک الفرج

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۱۴ تیر ۹۶، ۲۳:۱۸ - منتظر ....
  تشکر
 • ۱۴ تیر ۹۶، ۱۹:۲۳ - سیّد محمّد جعاوله
  مفید بود
 • ۱۴ تیر ۹۶، ۱۵:۱۸ - گروه فرهنگی صبح امید
  عالی
 • ۱۷ بهمن ۹۵، ۰۱:۵۳ - این همه فاطمه هست و این همه فاطمه نیست
  عالی بود
 • ۱۴ بهمن ۹۵، ۰۹:۵۴ - گمنام ...
  تشکر.
نویسندگان

کلیات عبادت

کلیات گناه چهار

راست نویسبه نام خالق هستی

توجیه و دلیل تراشی برای گناه
یک موقع هست انسان گناه میکند ولی بعداز ان پشیمان میشود...ولی یه موقع هم هست انسان گناه میکند بعد نه تنها پشیمان نمیشود بلکه گناه خودرا توجیه میکند گویی ازکار خود راضی است ومیخواهد گناه خود را یک کار معمولی وحتی یک کار خوب ومطلوب جلوه دهد واینجاست که گناه توجیه کردن از خود گناه بیشتر است....خ

خداوند درقران می فرماید (بل الانسان علی نفسه بصیره لو القی معاذیره قیامت ایه 14و15 بلکه انسان خودش بروضع خود آگاه است هرچند درظاهر برای خود عذرهایی بتراشد

توجیه گناه باعث میشود جامعه رنگ گناه به خود بگیرد وکم کم گناه درجامعه رواج پیداکند ویک کار روزمره شود..هرگناهی یک حالت بدتر دارد وآن توجیه گناه است...هیچ گناهی بدتر از توجیه گناه نیست زیرا توجیه گر نه تنها فکر توبه نیست بلکه ب فکر سرپوشی گناه است...از بدترین عواقب گناه ان است که باعث میشود که شخص راه هالی اصللاح بررویش بسته شود و گاه واقعیت هارا درنظر او مسخ ودگرگون می سازد...

 کسی که گناه خودرا توجیه میکند درحقیقت از کار خود پشیمان نیست و برای انجام دادن دوباره سعی به توجیه و عادی جلوه دادن گناه میکند...مثل کسی که سیگار میکشد تا ب او می گوییم چراسیگار میکشی می گوید مشکلات جامعه فکرمان را بدجور مشغول کرده لذا اینجوری گناه خودرا توجیه میکند...

انسان وراه های شناخت...

به نام خالق هستی

انسان که ب یه چیز علمی دارد پس انرا شناخته است...

انسان ازراه های مختلف شناخت کسب میکند.یکی از راه های مهم شناخت توسط انسان مقایسه کردن است...

اساسا انسان یک چیزی را میشناسد چون نقطه مقابل انرا شناخته است...مثلا انسان تاریکی را درک میکند چون نور را قبلا درک کرده است..میداند اگر نور دریک جا نباشد پس حتما آنجا تاریک است...

لذا اگر نوری وجود نداشت انسان تاریکی را درک نمیکرد.سایه را درک نمیکرد و...ویا مثلا علم ودانش را درک میکند چون میداند  نقطه مقابله ان جهل ونادان است...تشنه است پس آب میخواهد حال اگر تشنه بود وچیزی ب نام اب وجود نداشت دیگر درطلب آب نبود بلکه فقط میگفت چه حال بدی دارم وچگونه باید خوب شوم...

.پس انسان چیلی از وجودهارا با مقایسه ونقطه مقابل دیدن ان میشناسد...


لذا

     بخاطرهمین است  که شناخت حدا در حدتوان انسان نیست وانسان درشناخت وجود خدا عجزوناتوان است...

چون خدا نقطه مقابلی ندارد که انسان بخواهد خدا را باآن مقایسه کند..خداوند مثل ومانندی ندارد و نقطه مقابل هم برای ان تصور نمیشود یعنی نمیتوان بی خدایی را درک کرد تا خدارا شناخت...

دراصل خدا نمیتوان وجود نداشته باشد.الله نور السماوات والارض...بخاطر همین انسان ازراه مقایسه ونقطه مقابل دیدن نمیتواند ب شناخت خدا دسترسی پیدا کند...

پس برا شناخت خدا ان هم درحد جزیی که انسان را کفایت کند باید سراغ راه هایی مثل عقل واستدلال...تفکر درافرینش...فطرت ادمی و... ب وجود خدا پی برد...

کلیات گناه3...

به نام خالق هستی.

مهمترین زمینه های گناه
انسان هرکاری که میکند دلیلی برای خوددارد وتا یک منفعت یک لذت یک مزیتی برایش نداشته باشد ان کاررا انجام نمیدهد...
انسان گناه میکند پس حتما دلیلی دارد..چه دلیلی؟ آیا گناه برایش فایده ای دارد؟ایا چیزی باگناه کردن بدست می اورد؟ گناه کردن چه منفعتی برایش دارد؟!!!
 گناه کردن دلالی دارد که ما به شرح مختصری از آنها می پردازیم...
 
لذت گناه


لذت داشتن یکی از مهم ترین دلایل گناه کردن انسان است....انسان می بیند لذت دارد پس انجام میدهد...شهوت جنسی یکی ازمهمترین لذت های انسان است پس دوست دارد به آن لذت برسد.غیبت کردن برایش لذت دارد چون کینه ی خودرا ازدلش بیرون میریزد..لذا هرگناهی برای انسان یک لذتی دارد و انسان مشتاق آن لذت هاست...

نفس اماره

نفس اماره یار وفادار گناه است...به نحوی که باتمام گناهان موافق است ومشتاق تمام لذت ها میباشد..این نفس دائم به انسان خطاب مسکند که فلان کاررا دوت دارم پس انجامش بده به هیچ چیزی قانع نیست ومیخواهد همه را تجربه کند...درماه رمضان شیطان ها درغل وزنجیرند پس اگرانسان گناه کند به ندای نفس اماره اش گوش اده نه به شیطان...دشمن ترین دشمن انسان همین نفس اماره است..

شیطان

 شیطان نیز بوسیله خود ویارانش وباهمدستی نفوس اماره ولذت های گناهان  سعی میکند انسان را به چالش بکشد..شیطان تمام لذتهای گناهان را یادآور انسان میکند.سعی میکند گناهن را نزد انسان لذتبخش شیرین جذاب وارزشمند جلوه دهد ودراین راه بسیار ماهر عمل میکند به نحویکه انسان خیال میکند این تصورات درفکرخودش هست ولی غافل ازآنکه شیطان دارداین حرفهارا به او القا میکند...

فرهگ وجامعه زندگی

ازمهم ترین عوامل گناه فرهنگ ونوع زندگی مکانی است که انسان ها زندگی میکندد...درجامعه ای که همه بی حجاب وبی غیرت رشد کرده اند واصلا چنین کارهایی را بد نمی دانند زمینه گناه کاملا محیا است...

رزق وروزی حرام
ایمان سست وعبادت کم
معاشرت بامردم ازخدا بی خبر

و...ازعواملی است برای زمینه انواع گناهان...

کلیات گناه دو ...

به نام خالق من.

موارد تبدیل گناهان صغیره به گناهان کبیره

درست است که گناهان به صغیره وکبیره تقسیم بندی میشود.ولی مواقعی هست که همان گناه کوچک درپرونده اعمال به عنوان گناه کبیره ثبت میشود ازجمله...

@اصرار به انجام دادن گناه صغیره

اگرشخصی برانجام دادن گناه صغیره مداومت کند ودائم انجام دهد وازکارش پشیمان هم نباشد این اصرار برگناه صغیره میباشد وهمانند آن است که دارد کم کم نخ های باریکی رادرکنارهم میگذارد که ناگهان میبیند تبدیل به یک طناب ضخیم تبدیل شده است که پاره کردنش که معادل توبه کردن میباشد کارسخت ودشواری است زیرا شخص برانجام دادنش عادت کرده.لذتش دردهانش مزه کرده وازطرف دیگر بامخالفت شدید شیطان جهت توبه کردن ازآن گناه میباشد.لذا گناهان صغیره را دست کم نگیرید که راه وترفند خوبی برای شیطان میاشد...

مثال تکان دهنده: فرض کنید شما دریک زمان دارید دائم به شخصی سنگ ریزه های کوچک طرفش پرتاب میکنی واو بعداز دوسه بار دیگر اگر انجام دهی ناراحت میشود وشما دارید دائم این کاررا تکرار میکنید...ولی یک باردیگرهم فقط یک دفعه حواست نیست یک سنگ بزرگ طرفش پرتاب میکنی وبعد عذرخواهی میکنی.چون عذرخواهی کردی ودیگر ادامهندادی شخص شمارا می بخشد ولی ان سنگ ریزه هارا چون دارید دائم انجام می دهید وناراحتی شخص برایتان مهم نیست شمارا نخواهید بخشید

گناه صغیره انجام دادن هم درمحضر خداچنین است گرچه گناه کوچک است ولی شمادارید دائم انجام می دهید ودست ازکارتان نمی کشید واین گناه نابخشودنی است...مثل کسانیکه دائم صورتشان راباتیغ میزنند و می گویند گناه زیاد بزرگی نیست درحالیکه مثل این است که هرروز دارند به خدا سنگ ریزه پرتاب میکنند...

مطلب مهم دیگر: ضمنا گناهان صغیره مقدمه ای است برای انجام دادن گناهان بزرگ..همین ریش تراشیدن میتواند مقدمه ای برای خودنمایی باشد که این گناه ازگناهان بزرگ محسوب میشود...


@کوچک شمردن گناه

همانطورکه گفتیم نبایدبه کوچک بودن گناه توجه کنیم باید ببینیم ازجه کسی داریم نافرمانی میکنیم..امیرالمومنین می فرمایند :بدترین گناهان آن است که صاحبش آنرا کوچک بشمارد.نهج البلاغه حکمت 348

تو یک شخصیت مهم را جرات نمیکنی یک شوخی باهاش انجام بدی پس چطور جرات نافرمانی از خدای خودت واون طرف را داری؟؟؟!!!


@اظهارخوشحالی هنگام انجام دادن گناه

لذت بردن واظهارخوشحالی هنگام گناه ازاموری است که باعث کیفر بیشتر میشود

امیرالمومنین می فرمایند:کسی که ازانجام گناه لذت ببرد خدا ذلت را بجای لذت به او می چشاند...


@گناه ازروی طغیان

@مغرورشدن به مهلت الهی

بیچاره گنه کار که فکر میکند چون خدا اورا مجازات نمیکند یعنی خدا زیاد ازدستش خشم گین نیست نمیداند که خدا دارد می گذارد گناهان او روی هم جمع شود ناگهان گوشش را می چلاند...این فکرشیطان است که اگر خداازدستت خشم گین بود تورا مجازات میکرد..اتفاقا برعکس خدا انسان درستکار را زود مجازات میکند که گناهانش انباشته نشود..


@تجاهر به گناه

تجاهر به گناه یعنی شخص گناه را در ملع عام انجام دهد...این کار نشان میدهد که شخص حیایش درگناه ریخته است وبه انجام دادن گناه درجامعه هم باکی ندارد ولذا این کار باعث فساد جامعه وتقلید کورکرانه بقیه از شخص گنه کار میشود...امیرالمومنین می فرمایدکازآشکارنمودن گناه بپرهیزکه ازسرسخت ترین گناهان است...غررالحکم ج یک...


@گناه شخصیت ها

گناه انان که درجامعه دارای موقعیتخاص میباشند ودارای پست ومقام هستند ازگناه بقیه بسی بیشتر است.زیرا مردم آنهارا الگوی خود میدانند وبه آنها به یک شخصیت صالح ودرستکار نگاه میکنند زیرا گناه انها باعث انحراف جامعه میشود...


@ گناهی که علاوه برشخص باعث گناه دیگران هم میشود

روابط با نامحرم خود ازبزرگترین گناهان است ولی همینکه طرف مقابل هم به گناه آلوده میکنی گناهت را سنگین تر میکند...توجه کردن وچشم چرانی به زنان بی حجاب درجامعه باعث تشویق وی به بی حجابی میشود...بی حجابی زنان خود گناه بزرگی برای آنان است ولی همینکه چنین آرایش کرده اند که جلب توجه مردان نامحرم قرارمی گیرند وباعث میشود آنان به زنان خود بی مهری کنند وازهمسران خود دلسرد شوند گناه دیگر یرای زنان بی حجاب میباشد...از این نمونه ها زیاد داریم که یک گناه علاوه بر خود گناهان دیگر برای خود شخص وگناه برای دیگران را به دنبال دارد...


@گناه درمحضر مردم...

گناه درمحضر مردم باعث میشود که بقیه جرات انجام آن گناه را پیداکنند وسبب میشود که حیای شخص از گناه کردن درجامعه ریخته شود


@بازگو کردن گناه درمحضر غیر خدا...

هیچ کس حق ندارد گناهی که کرده است را درمحضر بقیه بازگو کند...تنها خداست که آمرزنده گناهان است واوست که شاهد اعمال ماست وفقط باید درمحضر خدا اعتراف به گناه کنیم وطلب آمرزش بخواهیم


@تشویق بقیه به گناه:

خود گناه میکنی!!!تازه بقیه راهم به گناه تشویق میکنی!!وای به احوال چنین انسان هایی...این کار ازگناهان کبیره است وهمچنین کسی که تشویق به گناه میکند درگناه بقیه سهم بسزایی خواهد داشت...


دست کم وکم اهمیت دادن به گناه درمحضر مردم

این کار باعث تشویق بقیه به گناه میشود وسبب میشود که شخص ازانجام دادن گناه واهمه ای نداشته یاشد...

و...